Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate changeEHP-CZ02-OV-1-019-2014

Project outputs

Here you can find all public project documents, outputs and other materials connected to the project.

Project outputs:

Katalog lesnických adaptačních opatření (dvoustrany, pro prohlížení v počítači)

Katalog lesnických adaptačních opatření (po stránkách pro tisk)

Modelování podmínek pro pěstování smrku, buku a dubu

Adaptační rámcové směrnice hospodaření pro PLO 13, 30, 40 – principy tvorby

Rekonstrukce potenciálního rozšíření výmladkového lesa v ČR

Možnosti potenciálního rozšíření výmladkového lesa pro PLO 13, 30, 40

Dopadová studie Jablunkov

Dopadová studie Výsledky analýzy vlivu klimatických změna na smrkové pilatky

Případová studie Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách vegetačního povodí

Adaptive forest management to climate change in southeast Norway – basic frames, risks and possibilities

Porovnání navržené úpravy základních rozhodnutí pro území LHC Jablunkov (projekt LASPROBES) s návrhem adaptační strategie pro PLO 40

Výsledky prvního a opakovaného cyklu inventarizace krajiny CzechTerra

Analýza závěrů Klíčové akce 6 NLP II ve vztahu k návrhu obecných zásad adaptačních lesnických opatření

Studie proveditelnosti monitoračního systému pro operativní lesnické plánování založeného na DPZ pomocí bezpilotních prostředků

Scientific articles

Legacy of Pre-Disturbance Spatial Pattern Determines Early Structural Diversity following Severe Disturbance in Montane Spruce Forests

Pollution control enhanced spruce growth in the “Black Triangle” near the Czech–Polish border

Determining tree height and crown diameter from high-resolution UAV imagery

Temporal changes in the climate sensitivity of Norway spruce and European beech along an elevation gradient in Central Europe

Allochthonous blue spruce in Central Europe serves as a host for many native species of sawflies

Impact of climate change on growth dynamics of Norway spruce in south-eastern Norway

Forest Stand Inventory Based on Combined Aerial and Terrestrial Close-Range Photogrammetry

Other public documents and facts:

Records from the initiatives

Zápis ze studijní cesty do středního Norska

Zápis ze studijní cesty na norské pracoviště UAV

Zápis z pořádaného workshopu FRAMEADAPT