Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Zpět na aktuality

Implementace iniciativy z Fondu pro bilaterální spolupráci

Realizační tým projektu získal v polovině loňského roku iniciativu s názvem Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT z fondu bilaterální spolupráce opatření B.

Cílem iniciativy je pomocí zahraničních stáží na partnerských institucích a pořádáním domácího workshopu rozšířit know-how a bilaterální spolupráci řešitelského týmu projektu FRAMEADAPT.

Iniciativa obsahuje dvě aktivity a to: i) studijní cesta na partnerské pracoviště, ii) uspořádání domácího workshopu o UAV.

Nyní je celá iniciativa úspěšně uzavřena.

Bližší info o iniciativě naleznete zde.