Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Kontakt

Projekt FRAMEADAPT

Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Druhé patro budovy B, vpravo

Projektový manažer

Tomáš Žid
E-mail: tomas.zid@mendelu.cz
Tel: +420 545 134 120

Finanční manažerka

Marie Hábová
E-mail: mariehabova@seznam.cz
Tel: +420 545 134 113

Kontaktní osoba ČZU

Peter Surový
E-mail: psurovy@gmail.com

Kontaktní osoba IFER

Jana Beranová
E-mail: Jana.Beranova@ifer.cz

Kontaktní osoba NIBIO

Isabella Borja
E-mail: Isabella.Borja@nibio.no