Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Zapojené instituce

Projekt má čtyři partnerské organizace z toho tři z České republiky a jednu z Norska. Jedná se o:

Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU)

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)