Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Norwegian Institute of Bioeconomy Research

NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research byl založen 1.7.2015 jako nástupce tří významných norských výzkumných institucí Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Norwegian Agricultural Economics Research Institute and Norwegian Forest and Landscape Institute.

NIBIO je hlavním národním centrem rozvoje znalostí v bioekonomice. Cílem institutu je přispět k bezpečné produkci potravin, udržitelnému hospodaření se zdroji, pomocí inovací, výzkumem a získáváním znalostí v rámci produkce potravin, v lesnictví a dalších odvětvích průmyslu založeného na biotechnologiích. Institut poskytuje výzkum, manažerskou podporu a znalosti pro využití ve státním i soukromém sektoru.

NIBIO spadá pod Ministry of Agriculture and Food a je samostatnou organizací s vlastní radou. Hlavní kancelář se nachází ve městě Ås. Institut má několik regionálních divizí a pobočku v Oslu.

Webový portál institutu je www.nibio.no.