Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Zpět na aktuality

Projektový tým získal další bilaterální iniciativu

V návaznosti na 4 aktivitu projektu FRAMEADAPT byla projektovým týmem podána v pořadí již druhá iniciativa rozvíjející bilaterální spolupráci s názvem „Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP)“.

V dubnu letošního roku bylo zprostředkovatelem programu (MF) schváleno její financování pod číslem EHP-CZ02-BFB-1-062-2016 z Fondu bilaterální spolupráce. Náplň iniciativy naleznete tady.