Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Zpět na aktuality

The FRAMEADAPT Project Team has published an article in czech forestry journal Lesnicka prace

The article was published in the periodical journal „Lesnicka prace“ 3/2017, pages 13-15.

Title is: The future of spruce farming during the anticipated climate change
Authors are: Petr Cermak, Tomas Mikita, Jan Kadavy