Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Aktuality

Zahájení řešení projektu FRAMEADAPT

20.04.2015, Pavel Kříž

Ministerstvo financí České republiky se rozhodlo podpořit projektovou žádost s názvem Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu. Projekt tedy mohl spustit své řešení k…