Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Zpět na aktuality

Kde jste mohli výstupy projektu potkat

Výstupy projektu byli projektovým týmem MENDELU prezentovány na následujících akcích po celé České republice:

Problémy dlouhodobé u držitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí
Pořadatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským
Kdy a kde:  Rožmitál pod Třemšínem, 8. prosince 2016
Sborník: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055497.pdf?seek=1503306339
Příspěvek: Petr Čermák, Tomáš Mikita, Jan Kadavý – Jaká je budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn?
Quo vadis lesnictví – kam kráčí výchova lesních porostů
Pořadatel: ČLS, Mendelu
Kdy a kde: Brno, Mendelu, 20. 10. 2016
Příspěvek: Radek Pokorný, Petr Čermák, Antonín Martiník, Lumír Dobrovolný – Inovace a nové směry budoucího vývoje výchovy lesa
Klimatická změna a její dopad do oblasti pěstování a ochrany lesa
Pořadatel: MZe ČR, Ekomonitor
Kdy a kde:
Plzeň 4. 10. 2016 http://www.ekomonitor.cz/seminare/2016-10-04-klimaticka-zmena-a-jeji-dopad-do-oblasti-pestovani-a-ochrany-lesa#hlavni
Znojmo 1. 11. 2016 http://www.ekomonitor.cz/seminare/2016-11-01-klimaticka-zmena-a-jeji-dopad-do-oblasti-pestovani-a-ochrany-lesa#hlavni
Příspěvky:
Jan Kadavý, Zdeněk Adamec, Lumír Dobrovolný, Jiří Kadlec, Michal Kneifl, Petr Kupec, Lubomír Šálek – ROLE A VÝZNAM LESNICKÉHO RÁMCOVÉHO PLÁNOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ V PODMÍNKÁCH GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU
Petr Čermák, Emil Cienciala, Vladimír Zatloukal, Radek Pokorný a kol. – KONCEPCE KATALOGU ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU, PŘEHLED RIZIKOVÝCH MOMENTŮ – VÝCHODISKA PRO NAVRŽENÁ ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ
Tomáš Mikita, Petr Čermák – VLIV GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DŘEVIN
Lumír Dobrovolný a kol. – ADAPTAČNÍ LESNICKÁ HOSPODAŘENÍ A JEJICH POJETÍ V PĚSTĚNÍ LESŮ
Petr Kupec – VLIV VODY NA LESNÍ EKOSYSTÉMY ZADRŽOVÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY V LESE A ZPOMALENÍ JEJÍHO ODTOKU
Dendrofórum 2016 – stav současného dendrochronologického výzkumu
Pořadatel: Ostravská univerzita
Kdy a kde: Ostravská univerzita, 24.–25. 11. 2016
Příspěvek: Petr Čermák, Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Tomáš Žid – VLIV ZMĚNY KLIMATU NA RADIÁLNÍ RŮST SMRKU ZTEPILÉHO V JIHOVÝCHODNÍM NORSKU
Certifikace FSC jako účinný nástroj k adapci lesů na klimatickou změnu
Pořadatel: FCS Česká republika
Kdy a kde:
Jihlava – Vilanec, 26. 9. 2017
Křtiny, 14. 11. 2017
Příspěvek: Petr Čermák, Tomáš Mikita – Probíhající a očekávané změny klimatu a s nimi související změny podmínek pro růst dřevin
Adaptace lesů na klimatickou změnu – praktická realizace hospodářských opatření
Pořadatel: ČLS, PRO SILVA BOHEMICA, Mendelu
Kdy a kde: Křtiny, 7.–8. 9. 2017
Příspěvky:
Petr Čermák – Klimatická změna z pohledu ochrany lesa v ČR
Radek Pokorný – Lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny obecně, fyziologická reakce stromu na stres, aplikační východiska
Tomáš Mikita – Modelování klimatické změny v podmínkách ČR a predikce vlivu na lesní hospodářství
Jan Kadavý – Hlavní adaptační opatření v ČR a jejich implementace v HÚL, vč. současné legislativy (identifikace možných konfliktů) / Hospodářská koncepce nízkého a středního lesa v podmínkách ŠLP Křtiny – rozsah, stanoviště, očekávání, postupy, zařízení, ekonomika, výhody, limity a rizika