Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Pokračování bilaterální spolupráce (iniciativa BFB)

Fotografie ze studijní cesty po středním Norsku.