Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

IV. Zasedání výkonné rady

Již čtvrté zasedání výkonné rady se uskutečnilo 28. 1. 2016 na půdě LDF Mendelu.