Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

II. Informační seminář 12. 11. 2015

Druhý informační seminář proběhl 12. 11. 2015 v příjemném prostředí Hotelu Sladovna v Černé Hoře.