Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

I. Informační seminář 21. 5. 2015

První informační seminář proběhl 21. 5. 2015 na půdě LDF MENDELU v Brně.